เจ้าผู้ครองนครรัฐชาร์จาฮ์ เอมิเรตส์ ทำพิธีเปิดมัสยิด อะบู บัคร อัล ซิดดีก


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์