สปสช. ระบุ ช่วงถือศีลอดของชาวมุสลิมที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้ปรับยาต้านไวรัสเป็น 3TC+TDF+NVP หรือ EFV เพื่อกินวันละ 1 ครั้ง


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์