จันทร์เสี้ยวใหญ่ที่สุดในโลกติดตั้งแล้วบนนาฬิกายักษ์มักกะฮฺ


มาแรงรอบสัปดาห์