คุตบะศุกร์ แรกหลังวันอีด อิหม่ามมัสยิดฮะรอม เรียกร้องความสามัคคีเพื่อธำรงศาสนา


มาแรงรอบสัปดาห์