สํานักวาติกัน ในกรุงโรม แนะตั้งกลุ่มสหชาติสากลดูแลศาสนสถานในเยรูซาเล็ม


มาแรงรอบสัปดาห์