ชีอะห์ หลายล้านคนชุมนุม ในเมืองกัรบาลา ประเทศอิรัก วันอาชูรออ์


มาแรงรอบสัปดาห์