อุละมะอฺอัซฮัร วิจารณ์หนักการบรรยายศาสนาของกลุ่มสุดโต่ง ทัศนคติประชาธิปไตยในอิสลาม


มาแรงรอบสัปดาห์