เกาะมัลดีฟส์ ชาวมัลดีฟส์ประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลยุตินโยบายต่อต้านอิสลาม


มาแรงรอบสัปดาห์