กองทัพอิหร่าน จัดซ้อมรบบริเวณช่องแคบฮอร์มุส


มาแรงรอบสัปดาห์