ใหญ่ที่สุดในโลก! อัฟกานิสถานเปิดแสดงอัลกุรอานเขียนด้วยลายมือใหญ่ที่สุดในโลก


มาแรงรอบสัปดาห์