ผลการเลือกตั้ง ประชาชนคูเวตไม่ไว้วางใจส.ส.ที่สนับสนุนรัฐบาลหลังมีการประท้วงคอรัปชั่น


มาแรงรอบสัปดาห์