พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ในปารีสสร้างส่วนแสดงศิลปะอิสลามใหม่ อัลวาลีดออกทุน


มาแรงรอบสัปดาห์