รู้จัก มุฮัมมัด มีเราะฮฺ กับแรงจูงใจในการลงมือสังหาร 7 ศพ ซาร์โกซี่ร้องขอมิให้นำอิสลามมาปนกับลัทธิก่อการร้าย


มาแรงรอบสัปดาห์