ครั้งแรกในซาอุดี้ แต่งตั้งสตรีขึ้นตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข


มาแรงรอบสัปดาห์