ตุรกีเปิดโอกาสให้ชาวอาร์เมเนียนเข้ามาประกอบศาสนกิจในโบสถ์ที่บูรณะใหม่


มาแรงรอบสัปดาห์