หัวหน้าพรรคขวาจัดฝรั่งเศสเรียกร้องห้ามสตรีมุสลิมคลุมศีรษะ และห้ามชายยิวสวมหมวก


มาแรงรอบสัปดาห์