มุสลิมอังกฤษในแบรดฟอร์ดจัดประท้วงดูหมิ่นอิสลาม โดยผู้นำชาวซิกข์ร่วมด้วย


มาแรงรอบสัปดาห์