หัวหน้าอัลกออิดะ เรียกร้องให้มุสลิมทั่วโลกประท้วงสหรัฐ ต่อต้านหนังหมิ่นท่านศาสดา (ศอลฯ)


มาแรงรอบสัปดาห์