ตุรกีประกาศห้ามเครื่องบินซีเรียบินผ่านน่านฟ้าแล้ว


มาแรงรอบสัปดาห์