ผลวิจัย : มีการปนเปื้อนในสภาพแวดล้อมของอิรักมากเกินมาตรฐานเป็นผลให้ทารกพิการแต่กำเนิด


มาแรงรอบสัปดาห์