อุละมะอฺในลัคเนาว์เรียกร้องละเว้นเชือดวัวกุรบ่านเพื่อเห็นแก่ความรู้สึกของชาวฮินดู


มาแรงรอบสัปดาห์