มุสลิมปาเลสไตน์กว่า 50,000 คน ละหมาดอีดบนลานมัสยิดอัล-อักซอ


มาแรงรอบสัปดาห์