ผู้ว่ามักกะฮฺตั้งกรรมการสอบสวนผู้แสวงบุญอียิปต์เกือบครึ่งหมื่นตกค้าง 3 วันที่สนามบิน


มาแรงรอบสัปดาห์