อุละมะอฺซาอุดี้ เตือนปฏิบัติตามกฎหมายชาริอะฮฺ ให้แยกชาย-หญิง


มาแรงรอบสัปดาห์