ญี่ปุ่น-ซาอุดิอาระเบีย จับมือทำสัญญาส่งน้ำมันกรณีฉุกเฉิน


มาแรงรอบสัปดาห์