เริ่มบินครั้งแรก หลังหยุดบิน 22 ปี อิรัก-คูเวต บรรลุข้อตกลงด้านการบิน


มาแรงรอบสัปดาห์