รัฐมนตรีสาธารณสุขซาอุดี้ออกแถลงการณ์ขอโทษกรณีความผิดพลาดให้เลือดมีเชื้อเอดส์แก่เด็ก


มาแรงรอบสัปดาห์