ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียเปิดสถานทูตครั้งแรกในกาต้าร์


มาแรงรอบสัปดาห์