จับตาสหรัฐ ฯ ทิ้งกำลังพล 700 นายไว้ในจอร์แดนหลังการฝึกซ้อมทางทหาร


มาแรงรอบสัปดาห์