อัดลี มันซูร์ จากผู้พิพากษาที่แทบไม่มีใครรู้จัก มาสู่ตำแหน่งรักษาการผู้นำอียิปต์


มาแรงรอบสัปดาห์