โอบามาเรียกร้อง โลกต้องไม่นิ่งเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในซีเรีย


มาแรงรอบสัปดาห์