ข่าวต่างประเทศ ชาวอเมริกัน 46.5 ล้านคน มี รายได้ ต่ำกว่า เส้นความยากจน


มาแรงรอบสัปดาห์