ผลการวิจัยล่าสุด มุสลิมอังกฤษ ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีที่สุด


สำนักข่าวมุสลิมไทย - ผลการวิจัยล่าสุด “มุสลิมอังกฤษปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีที่สุด”

การศึกษาวิจัยล่าสุดที่ได้รับการสนับสนุนโดยมหาเศรษฐีใจบุญ จอร์จ โซรอส ตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อซันเดย์ ไทมส์ ระบุว่า มุสลิมอังกฤษเป็นกลุ่มที่มีความกลมเกลียวกับสังคมหลักของประเทศมากที่สุดในยุโรป

การวิจัยดังกล่าวทำขึ้นในช่วงเวลาสองปีครึ่ง โดยการสัมภาษณ์ชาวยุโรป 2,200  คนอย่างละเอียด และพบว่า มุสลิมอังกฤษเฉลี่ยร้อยละ 78 แสดงตัวอย่างชัดแจ้งถึงความเป็นคนอังกฤษ ในขณะที่มุสลิมฝรั่งเศส และเยอรมันอยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 49 และ 23 ตามลำดับ

ผลการวิจัยล่าสุด มุสลิมอังกฤษ ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีที่สุด

หากจำแนกเฉพาะในประเทศอังกฤษ มุสลิมในเขต Leicester มีเลือดรักชาติอังกฤษเข้มข้นที่สุด คือร้อยละ 82.4 ในขณะที่มุสลิมในเขตลอนดอนตะวันออก มีตัวเลขแสดงความรักชาติร้อยละ 72

นอกจากนั้นการสำรวจยังพบว่า ความเคร่งครัดในศาสนามาก หรือน้อยของมุสลิม ไม่มีผลต่อความรู้สึกมีส่วนร่วมในชาติ และผู้อพยพในรุ่นที่ 2 ใช้ชีวิตเช่นชาวอังกฤษทั่วๆ ไป โดยร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมต่างๆ

ในเขตไลเชสเตอร์ มีตัวเลขที่แสดงถึงการประสบความสำเร็จ ในการอยู่ร่วมแบบพหุวัฒนธรรม โดยกลุ่มมุสลิมอพยพแสดงออกในความเป็นอังกฤษร้อยละ 72 ในขณะที่มุสลิมเกิดในอังกฤษอยู่ที่ร้อยละ 94

นาเซีย ฮุสเซน ผู้อำนวยการโครงการสำรวจกล่าวว่า มีข้อมูลที่น่ากังวลซึ่งแสดงว่า ถึงแม้มุสลิมจะแสดงความเป็นคนอังกฤษที่รักชาติเพียงใด แต่สังคมโดยรวมก็ยังมองว่าพวกเขาเป็นคนต่างชาติ ซึ่งมีความแตกต่างจากชาวบ้าน

ร้ยยละ 55 ของมุสลิมยุโรปที่ตอบแบบสอบถามเชื่อว่า ความอคติ และการเลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติ และศาสนาเพิ่มขึ้นหลังจากปี 2004 (พ.ศ. 2547)

ผู้จัดการสำรวจเชื่อว่า สาเหตุที่มุสลิมเยอรมันแสดงความรักชาติน้อยที่สุด เป็นเพราะทางการเพิ่งพิจารณาให้สัญชาติแก่มุสลิมในปี 1990 (พ.ศ. 2533) ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสไม่ยอมเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ กับประเทศอดีตอาณานิคมต่างๆ จึงทำให้มุสลิมฝรั่งเศสไม่ค่อยรักชาติเข้มข้นนัก

นอกจากการสำรวจจะกระทำในเชิงลึกแล้ว ยังเน้นในกลุ่มเฉพาะ 60 กลุ่ม ทั่ว 11 เมืองใหญ่ในยุโรปที่มีประชากรจำนวนมากอีกด้วย

อัพเดทล่าสุด