Ibank เอาใจลูกค้าเงินฝาก ออกแคมเปญเงินฝากประจำอิ่มบุญ


          Ibank เอาใจลูกค้าเงินฝาก ออกแคมเปญเงินฝากประจำอิ่มบุญ
          Ibank เอาใจลูกค้าเงินฝาก ออกแคมเปญเงินฝากประจำอิ่มบุญ-ibank ชูจุดเด่น รับผลตอบแทนสูงสุด 3% ทุกสิ้นเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายนนี้เท่านั้น

Ibank เอาใจลูกค้าเงินฝาก ออกแคมเปญเงินฝากประจำอิ่มบุญ

 
         

นางอุไรวรรณ มณีโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานเครือข่ายสาขา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ibank เปิดเผยว่า หลังจากที่ธนาคารได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากออกทรัพย์ ที่มีอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 1.26% ไปเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ลูกค้าสาขาให้การตอบรับดีมาก ทำให้ธนาคารคิดโครงการเงินฝากอิ่มบุญibank  ออกมา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเงินฝากประจำที่ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าเดิม


          ด้านนายอารีย์ อารีสมาน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายระดมเงินฝาก  ibank  กล่าวว่า โครงการเงินรับฝากอิ่มบุญ I-Bank เป็นเงินรับฝากประจำตามหลักมุดรอบะฮ์ แบบมีระยะเวลา ลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนทุกวันทำการสิ้นเดือน  และสามารถเบิกถอนผลตอบแทนเงินฝากทุกเดือนได้ โดยลูกค้าต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000  บาท   ในระยะเวลา 4 เดือน 8 เดือน 12 เดือน และ 24 เดือน โดยลูกค้าจะได้รับผลตอบแทน ตั้งแต่ 1.65%  , 2.15% , 2.25%  และสูงสุดไม่เกิน 3%  ตามลำดับ  ซึ่งโครงการนี้มีกำหนดระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคมถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2553


Ibank เอาใจลูกค้าเงินฝาก ออกแคมเปญเงินฝากประจำอิ่มบุญ


        
  “เงินฝากอิ่มบุญibank เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากของ ibank ที่ต้องการเพิ่มความหลากหลายและเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าเงินฝากที่ต้องการความสะดวกในการเบิกถอนเงินในส่วนของผลตอบแทนมาใช้ โดยยังคงเงินต้นอยู่ ซึ่งจะเป็นการช่วยขยายฐานกลุ่มลูกค้าเงินฝากของธนาคารให้ครอบคลุมกว่าเดิม เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังมีน้อย ซึ่งเราเชื่อว่าจะสามารถแข่งขันในตลาดได้” นายอารีย์กล่าว


          ทั้งนี้ ลูกค้าท่านใดที่สนใจเงินฝากอิ่มบุญ ibank สามารถติดตอสอบถามได้ที่สาขาของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทั่วประเทศ หรือ โทร0-2260-1751-4 ต่อ 203-213


อัพเดทล่าสุด