ลอนดอนจะเป็นศูนย์การเงินอิสลามในยุโรป


London Can Prosper as Islamic Finance Center, HSBC’s Green Says

ลอนดอนจะเป็นศูนย์การเงินอิสลามในยุโรป
     โดยขณะนี้อังกฤษมีธนาคารที่ดำเนินธุรกรรมแบบอิสลาม 12 แห่ง และมีธนาคารอิสลามจากทั่วโลก 10 แห่งเข้ามาให้บริการในลอนดอนอีกด้วย
     กรีนกล่าวอีกว่า ลอนดอนเป็นศูนย์รวมด้านเศรษฐกิจมาช้านาน โดยมักจะเป็นผู้นำการพัฒนาระบบการเงินแบบใหม่เข้ามาใช้ และบริการการเงินการธนาคารแบบอิสลามที่นี่ มีความสมบูรณ์ และเป็นที่นิยมในหมู่ประชาชน

ลอนดอนจะเป็นศูนย์การเงินอิสลามในยุโรป


    
จากการจัดอันดับของบริษัท Standard & Poor สินทรัพย์ของธนาคารที่ใช้ระบบอิสลาม 500 แห่ง ขยายตัวถึงร้อยละ 29 ในปี 2009 เป็นตัวเลข 822 พันล้านดอลล่าร์ จากปีก่อนหน้านี้ และธนาคาร HSBC ก็มีหน่วย Amanah ซึ่งดำเนินธุรกรรมแบบธนาคารอิสลามตั้งแต่ปี 1998 เป็นต้นมา
     ผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบอิสลาม เช่น พันธบัตร Sukuk มีการควบคุมโดยกฎหมายชาริอะฮฺ ซึ่งห้ามระบบดอกเบื้ย แต่ใช้หลักการวางเงื่อนไขอยู่บนการส่งมอบสินค้า หรือบริการแทน

อัพเดทล่าสุด