ศาลสูงอินเดียยอมให้มุสลิมใช้ศาลชาริอะฮฺต่อไปได้ แต่ย้ำว่าคำตัดสินหรือฟัตวาไม่ผูกพันให้ต้องปฏิบัติตาม


มาแรงรอบสัปดาห์