อิสราเอลยุติส่งออกสินค้าที่ทําจากนม และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไป EU


มาแรงรอบสัปดาห์