ฟิลิปปินส์เปิดฉากกระบวนการเขตปกครองตนเอง ปลดอาวุธกบฏมุสลิมตามเงื่อนไข


มาแรงรอบสัปดาห์