ในปี 2560...โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งแรก ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เริ่มเดินเครื่อง


มาแรงรอบสัปดาห์