มุสลิมรับไม่ได้ จนท.สนามบิน ตรวจวัตถุระเบิด ผ้าสาระบั่น ท่านจุฬาราชมนตรี


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:  มุสลิมรับไม่ได้ จนท.สนามบิน ตรวจวัตถุระเบิด ผ้าสาระบั่น ท่านจุฬาราชมนตรี

keywords: 

 
 มุสลิมรับไม่ได้ จนท.สนามบิน ตรวจวัตถุระเบิด ผ้าสาระบั่น ท่านจุฬาราชมนตรี

 มุสลิมรับไม่ได้ จนท.สนามบิน ตรวจวัตถุระเบิด ผ้าสาระบั่น ท่านจุฬาราชมนตรี

                สืบเนื่องจากมีการโพสต์ภาพสำคัญ แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อท่านจุฬาราชมนตรี คาสนามบิน แหล่งข่าวเผยภาพดังกล่าวในไลน์พร้อมข้อความที่สุดทิ้มแทง บาดหัวใจมุสลิมไทยทุกคนว่า “จนท.สนามบิน ทำไหม ไม่ให้เกียตริต่อจุฬาราชมนตรีฯ ทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์ผู้นำสูงสุดของมุสลิมไทย”

                โดยภาพดังกล่าว เป็นลักษณะท่านจุฬาฯ นั่งบนรถเข็น และมีพนักงาน ของสนามบิน ให้เครื่องมือตรวจ ในผ้าสาระบัน (ผ้าโพกศีระษะ) ของท่านจุฬาฯ ซึ่งในภาพดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ชาย และหลายคนคิดไปว่า หากเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงจะทำให้เสื่อมเสียมากยิ่งขึ้นกว่านี้อีก

ชาติ จินดาพล เผยกับมุสลิมไทยโพสต์ถึงความเห็นห่วงต่อกรณีดังกล่าวนี้ว่า “ผมอยากให้ทีมงานสำนักจุฬาราชมนตรีประสานต่อทุกๆสนามบินของประเทศ ทุกๆครั้งที่"จุฬาราชมนตรี"เดินทาง...เพื่อประสานการดูแล..
     ดังเช่นเจ้าหน้าที่ของคณะทำเนียบรัฐบาล หากประสานก่อนล่วงหน้า ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล และบริการเป็นอย่างดี
    และนี้ท่านจุฬาราชมนตรีคือผู้นำทางศาสนาสูงสุดของมุสลิมไทย (เทียบได้ดัง สมเด็จพระสังฆราช คือประมุขแห่งคณะสงฆ์ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทรงสถาปนา) ทำไมปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อันสะเทือนใจเช่นนี้

จึงอยากเรียนให้คณะทำงานหรือผู้ที่เดินทางกับท่านจุฬาราชมนตรี ได้ตระหนักในหน้าที่และจงรักษาเกียตริของท่านจุฬาฯ ไว้ด้วย ทั้งนี้เพราะภาพดังกล่าวนี้ จะสร้างความเสื่อมเสียเป็นอย่างยิ่งต่อผู้พบเห็น เป็นอย่างมากในสายตาของต่างศาสนิกและมุสลิมทั้งในประเทศ อีกทั้งมุสลิมต่างประเทศ...

แหล่งข่าวอีกท่านเผยอีกว่า “หากคณะทำงานไร้ความสามารถ ไม่เรียนรู้ ไม่รู้จักศึกษาถึงกฎระเบียบต่างๆ ในการบริการผู้นำสูงสุดทางด้านศาสนา ก็จะออกไป “ไถ่นา”จะดีกว่า ทำให้ภาพลักษณ์แย่ จนรับไม่ได้เช่นนี้

จุฬาราชมนตรี เป็นผู้นำสูงสุดกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย และเป็นตำแหน่งฝ่ายมุสลิมให้ข้อปรึกษาด้านศาสนาอิสลามพระมหากษัตริย์และรัฐบาลไทย ทั้งนี้ปัจจุบันตำแหน่งดังกล่าว   จุฬาราชมนตรี อาศิส พิทักษ์คุมพลได้รับ พระบรมราชโองการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 news.muslimthaipost.com

  มุสลิมรับไม่ได้ จนท.สนามบิน ตรวจวัตถุระเบิด ผ้าสาระบั่น ท่านจุฬาราชมนตรี

ที่มา:  Cr. ภาพ มะราวี จีนา

news.muslimthaipost.com

อัพเดทล่าสุด