ลูกท่านจุฬาฯน้อมรับความผิดพลาด ยันเคยทำหนังสือแจ้งการท่าแล้ว


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: 

keywords: 

จากกรณีได้มีการนำเสนอข่าวเรื่อง การตรวจระเบิดกับท่านจุฬาฯ จนเกินความพอดี ทำให้มุสลิมไทยไม่พอใจกันทั่วหน้า ดังข่าวที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้ (คลิก อ่านรายละเอียด)
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ได้มีการชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องและคณะเดินทางในวันดังกล่าวว่า

ลูกท่านจุฬาฯน้อมรับความผิดพลาด ยันเคยทำหนังสือแจ้งการท่าแล้ว

 จากภาพถ่ายที่ปรากฎ ผมขอชี้แจงดังนี้ครับ
1.เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พ.ค.58 ซึ่งท่านจุฬาฯมีกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจใน จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา
2.จากภาพที่เห็นไม่ปรากฎคณะที่ติดตามท่านจุฬาฯ อยู่ใกล้ๆ
เนื่องจากการผ่านช่องทางในการตรวจวัตถุสงสัยของผู้ติดตามท่านจุฬาฯ ต้องใช้ช่องทางปกติร่วมกับผู้โดยสารทั่วไป  สำหรับท่านจุฬาฯจะใช้ช่องทางสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็น ซึ่งเวลาดังกล่าวมีผู้โดยสารค่อนข้างหนาแน่นในระหว่างการผ่านการ scan วัตถุสงสัย จึงทำให้ผู้ติดตามฯคลาดเคลื่อนกับท่านจุฬาฯเพียงเล็กน้อย
3.กรณีการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจของท่านจุฬาฯ ขอเรียนแจ้งว่าสำนักจุฬาฯจะแจ้งกำหนดการการเดินทางของท่านจุฬาฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกครั้ง
4.กรณี จนท.ดูแลรักษาความปลอดภัยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้เครื่องตรวจโลหะต้องสงสัยตรวจร่างกายท่านจุฬาฯเกินความพอดีและเหมาะสม คณะผู้ติดตามจะเข้าไปทำความเข้าใจกับ จนท.ผู้ตรวจทุกครั้ง
และทางสำนักจุฬาฯก็เคยมีหนังสือแจ้งไปยัง ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรณี จนท.มีการตรวจร่างกายท่านจุฬาฯเกินความเหมาะสม  
ซึ่งทราบว่า จนท.ที่มีหน้าที่ตรวจวัตถุต้องสงสัยในสนามบินสุวรรณภูมิไม่ได้เป็น จนท.ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แต่เป็น จนท.ของบริษัทที่ดูแลรักษาความปลอดภัยที่เป็นคู่สัญญากับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีการหมุนเวียนการทำงานกันอยู่ตลอด ซึ่งอาจทำให้ขาดความเข้าใจในการปฏิบัติที่เหมาะสมและขาดการการสื่อสารกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน
สุดท้ายต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีความห่วงใยและปราถนาดีหากมีการมีความบกพร่องประการใด ผมในฐานะรองเลขานุการจุฬาราชมนตรี ต้องน้อมรับความผิดผลาดที่เกิดขึ้น และพร้อมนำข้อเสนอแนะจากทุกท่านไปปรัปปรุงแก้ไขในการทำงานต่อไปครับ
ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนความดีงานแก่ทุกท่าน
ซัลมาน(อธิวัฒน์) พิทักษ์คุมพล

      จากข้อความดังกล่าวข้างต้น ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ จนท.ท่านดังกล่าว รวมไปถึงผู้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในบริเวณดังกล่าวนั้น และผู้จัดการในภาคส่วนเครื่องแสกนจำเป็นจะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบโดยด่วน

ที่มา: ข้อมูลจากไลน์กลุ่ม

news.muslimthaipost.com

อัพเดทล่าสุด