จุฬาราชมนตรี ประกาศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: จุฬาราชมนตรี ประกาศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1436

keywords: จุฬาราชมนตรี, ดูดวงจันทร์,1 เดือนเซาวาล , วันอีฎิ้ลฟิตริ

จุฬาราชมนตรี ประกาศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ

สำนักจุฬาราชมนตรี
 ออกประกาศ ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล หรือ วันอีฎิ้ลฟิตริ ในวันที่ 16 กรกฎาคม เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า...
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. สำนักจุฬาราชมนตรี
 ออกประกาศเรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ)
 ประจำปี ฮ.ศ.1436 ระบุ เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดู ดวงจันทร์ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า
หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าวโปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจักได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จุฬาราชมนตรี ประกาศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ

ที่มา: 

news.muslimthaipost.com

อัพเดทล่าสุด