อิหร่านแก้กฎหมาย ให้การหย่าร้างทำได้ยากขึ้น


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: อิหร่านแก้กฎหมาย ให้การหย่าร้างทำได้ยากขึ้น โดยหลักการมีดังนี้...

keywords: อิหร่าน,แก้กฎหมาย, การหย่าร้าง, ครอบครัว

อิหร่านแก้กฎหมาย ให้การหย่าร้างทำได้ยากขึ้น


สำนักข่าวอัล-อาราบิยา

อิหร่านแก้กฎหมายให้การหย่าร้างที่เกิดจากความยินยอมของทั้ง 2 ฝ่าย ทำได้ยากขึ้น โดยกำหนดให้ต้องผ่านขั้นตอนการให้คำปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐเสียก่อน มิฉะนั้นจะถึอว่าเป็นโมฆะ

สำนักข่าว Tasnim รายงานว่า ต่อไปชาวอิหร่านที่ยืนเรื่องขอหย่าโดยความยินยอมพร้อมใจของทั้ง 2 ฝ่าย จะไม่สามารถดำเนินการโดยพลการได้ ต้องเข้าโครงการให้คำปรึกษาเพื่อการไกล่เกลี่ยเสียก่อน

ในปี 2557 อัตราการหย่าร้างของอิหร่านเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 21 % หรือทุกๆ 1 ใน 3 ของคู่สมรส โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ ที่มีความเจริญ และเมืองทางตอนเหนือที่ประชาชนเป็นกลุ่มชนชั้นสูง การหย่าร้างโดยยินยอมพร้อมใจเพิ่มขึ้นเป็นถึง 40 % และการเข้าโครงการไกล่เกลี่ยก็เพื่อมุ่งหวังให้คู่สมรสกลับมาคืนดีกัน สาเหตุหลักของการหย่าร้างในอิหร่าน เช่น  การที่ผู้ใหญ่ของทั้ง 2 ฝ่ายเข้ามายุ่งเกี่ยว ความรุนแรงที่เกิดในครอบครัว การติดยา และความจืดชืดของความรัก

 

ที่มา: 

news.muslimthaipost.com

อัพเดทล่าสุด