ไนจีเรียยุติให้เงินสนับสนุนด้านศาสนา ทั้งคริสเตียน-มุสลิม


มาแรงรอบสัปดาห์