กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้


กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

           เมื่อวันที่ 8 ก.ย.2558 ที่ผ่านมา นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายสุรินทร์ ปาราเร่ เลขาธิการ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามมัสยิดต่างๆ กว่า 2,800 มัสยิด และแขกผู้มีเกียรติอื่นๆ ได้มาร่วมกันเป็นเกียรติในการเปิดงานเทศกาลนานาชาติฮาลาลชายแดนใต้ หรือ Southern Border Halal International Fair (SHIF 2015) ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา

           โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีพล.ต.ต.สุรินทร์ ปาราเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และมีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีเป็นผู้กล่าวดุอาอฺ(ขอพร)

          พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า... “เทศกาลนานาชาติฮาลาลชายแดนใต้ จัดขึ้นเป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างมิติใหม่ด้านฮาลาลประเทศไทยระดับอาเซียนและนานาชาติ ซึ่งในงานครั้งนี้ มีกิจกรรมหลักๆ 6 ส่วนด้วยกัน คือ การประชุมคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยสัญจร ด้วยการเชิญอิหม่ามจำนวน 3,000 คน จาก 3,000 มัสยิดใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเสวนาเรื่องศักยภาพฮาลาลไทย การประชุมหารือเรื่องการแสวงหาทางออกของปัญหาชายจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเสวนาศักยภาพนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และงานคุ้มครองผู้บริโภค การจัดนิทรรศการ Sultan of Science นิทรรศการ Demo Lab นิทรรศการคัมภีร์อัล-กุรอ่านและกีตาบโบราณ อีกทั้งมีการจัดแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และนิทรรศการและเอกชนจำนวน 200 บู๊ท”

          เลขาธิการ กอท.กล่าวต่อว่า... “สำหรับเรื่องปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่สั่งสมมาแล้วประมาณ 3 ชั่วอายุคนแล้ว หากเราได้ยึดเอาหลักประศาสนนโยบายของในหลวงรัชการที่ 6 ในเรื่องการปฏิบัติต่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นการออกระเบียบก็ดี การส่งบุคคลเข้ามาอยู่ในพื้นที่ก็ดี การจัดเก็บภาษีก็ดี เหตุการณ์ใน จชต.อาจจะเกิดขึ้นเหมือนดั่งที่เป็นอยู่อย่างในทุกวันนี้ หากนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ในปี 2547 เป็นต้นมา รัฐบาลได้ใช้เงินงบประมาณไปไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านบาท มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบมากกว่า 6,000 คน มีเด็กกำพร้าเกิดขึ้นประมาณ 10,000 คนและเกิดหญิงหม้ายอีกเป็นจำนวนมาก”

          เลขาธิการ กอท.กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า... “ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ประเทศไทยกำลังจะก้าวไปสู่การเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC   ในขณะที่ประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนสามารถแก้ปัญหาในประเทศของเขา แต่ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาในด้านการปกครอง เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาก็ควรจะเน้นในเรื่องการปกครอง คือการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับขบวนการผู้เห็นต่าง โดยต้องถอยกันคนละก้าว โดนไม่เลือกใช้วิธีที่รุนแรงในการแก้ปัญหา และคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความสันติสุข และสันติภาพชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนถาวรต่อไป” เลขาธิการ กอท.กล่าว

         รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล กล่าวว่า... “งานเทศกาลนานาชาติฮาลาลชายแดนใต้ (Southern Border Halal International Fair2015 (SHIF 2015) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในคืนวันที่ 8 ก.ย.2558 มี Dato' Othman Hassan รมต.แรงงานกัมพูชา ได้กล่าวว่าประเทศกัมพูชาแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมเขาอย่างไร ต่อคณะอิหม่าม 2,800 คน และผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่อีก 700 คนใน 4 จังหวัดภาคใต้ โดยได้บรรยายเป็นภาษามลายู และถัดจากนั้นก็จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด Aceh อินโดนีเซียมาเล่าเรื่องการวิธีการแก้ปัญหาในอาเจะห์ อินโดนีเซีย และถัดจากนั้นก็จะเป็นที่ปรึกษาอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมาเล่าประสบการณ์ในการสร้างความปรองดองระหว่างคนมาเลย์กับคนจีนในมาเลเซีย โดยงานในคืนนี้จะเป็นการบอกเล่ากระบวนการสร้างความปรองดองในกัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ให้กับผู้นำมุสลิม 3,500 คนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยวิทยากรทั้งหมดจะเป็นคนระดับ VIP จากสี่ประเทศมาร่วมแชร์ประสบการณ์” รศ.ดร.วินัย กล่าว.

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

กอท.จับมือศูนย์วิทย์ฯจุฬา จัดงาน SHIF 2015 ยะลาหวังใช้ตลาดฮาลาลฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

อัพเดทล่าสุด