เลขาธิการ กอท.แจง แพคเกจฮัจย์แสนห้า เป็นการเข้าใจผิดของการเสนอข่าว


เลขาธิการ กอท.แจง แพคเกจฮัจย์แสนห้า เป็นการเข้าใจผิดของการเสนอข่าว

                พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้มาร่วมชี้แจงในการประชุมในเวทีการประชุมเพื่อชี้แจงการถ่ายโอนกิจการฮัจย์ไทยในอนาคตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมทักษิณโรงแรมโฆษิตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 ซึ่งจัดโดย.สมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ภาคใต้ เกี่ยวกับมีแนวโน้มที่กิจการฮัจย์ของไทยที่จะต้องย้ายกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมไปสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และประเด็นสำคัญคือ ทำความเข้าใจในหลักการและเจตนารมณ์ของการเปลี่ยนสังกัดใหม่  เพื่ออะไรและเพื่อใคร  ประกอบกับประเด็นที่เกี่ยวกับข่าวที่ออกมาของราคาฮัจย์ 130,000-150,000 บาท


เลขาธิการ กอท.แจง แพคเกจฮัจย์แสนห้า เป็นการเข้าใจผิดของการเสนอข่าว

เลขาธิการ กอท. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับข่าวค่าใช้จ่ายที่จะเก็บเงินบรรดาฮุจญาตจำนวน  150,000  นั้น เป็นความเข้าใจผิดของการเสนอข่าว  โดยกล่าวว่า... “ ราคาดังกล่าวจะเป็นราคาที่จะช่วยเหลือกับบรรดาอิหม่ามหรือโต๊ะบิลาลในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อให้ช่วยให้สามารถไปทำฮัจย์ได้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินทาง  โดยจะช่วยค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือนอกเหนือจากค่าใช้จ่าย 150,000 บาท” และว่า

“ประเด็นต่อมา คือ สาเหตุที่ต้องแยกฝ่ายกิจการฮัจย์ฯ จากกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานเดิม มาขึ้นกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยนั้น  เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฮัจย์มีปัญหาและไม่ได้รับการแก้ไขดูแลหรือช่วยเหลือกับเหตุการณ์หลายๆ อย่างที่ทางบริษัทฯ และแซะห์ต้องรับผิดชอบในความเสียหายด้านต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีความบ้านพักซาอุฯที่บริษัทไทยโดนโกงไป  หรือจะเป็นเหตุการณ์ที่ได้โควต้าแล้วทางซาอุฯ ตัดโควตาไป และมีหลายบริษัทเช่าบ้านเกินตามยอดเดิมที่ทางกรมแจ้งบริษัทและให้บริษัทรีบดำเนินการ  หรือไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เมื่อปี  2557 ที่มีการออกมาวีซ่าไม่ตรงวันบิน หรือไม่ได้รับวีซ่าเลย  แม้ว่าจะได้โควตาที่ได้รับการจัดสรรจากกรมการศาสนาก็ตาม”


เลขาธิการ กอท.แจง แพคเกจฮัจย์แสนห้า เป็นการเข้าใจผิดของการเสนอข่าว

เลขาธิการ กอท. กล่าวต่อว่า... “ทั้งนี้จากเหตุผลดังกล่าวทาง กอท.จึงอยากจะดึงให้ทางหน่วยงานที่เป็นมุสลิมช่วยกันดูแล  โดยจะพยายามให้มีการนำเสนอตัวแทนของผู้ประกอบการฮัจย์ เข้าไปอยู่ในคณะกรรมการฝ่ายกิจการฮัตย์ อย่างน้อย  1-4 คน ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าว อาจจะทำให้มีการราคาค่าใช่จ่ายถูกลงประมาณ  10,000-30,000 บาท  ไม่ว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องบ้านที่ซาอุฯ ที่นายหน้าและเจ้าหน้าที่ไทยฮั้วราคากัน  และมีการกำหนดระยะเวลาขึ้นไปเขา  ทำให้ราคาถูกปั่นให้สูง หรืออาจจะทำให้ราคาตั๋วเครื่องบินทางภาคใต้ถูกลง ส่วนของรายละเอียดต่างๆ นั้น ทาง กอท.จะนำมาถกกันอีกที” เขลา กอท.กล่าว

อัพเดทล่าสุด