จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซอฟัร ฮ.ศ.1437


จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซอฟัร ฮ.ศ.1437

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซอฟัร ฮิจเราะห์ศักราช 1437

**********

      เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนซอฟัร ฮิจเราะห์ศักราช 1437 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

      หากในวันและเวลาดังกล่าวมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจักได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2558

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี


จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซอฟัร ฮ.ศ.1437

ที่มา: www.cicot.or.th

อัพเดทล่าสุด