จุฬาฯ ฟัตวา หญิงมุสลิมเป็นตัวแทนขายตรง ได้หรือไม่?


จุฬาฯ ฟัตวา หญิงมุสลิมเป็นตัวแทนขายตรง ได้หรือไม่?


คำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี ที่ 07/2556

เรื่อง: การเป็นสมาชิกหรือผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทขายตรงของมุสลิมะห์

คำถาม : สามีจะห้ามภรรยาเป็นสมาชิกหรือผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทขายตรงได้หรือไม่ ?

คำวินิจฉัย

บริษัทขายตรงย่อมมีสิทธิที่จะรับผู้ใดเป็นสมาชิกหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายอิสระก็ได้ ตามกฎ หรือระเบียบที่บริษัทนั้นกำหนดขึ้น ส่วนกรณีของมุสลิมะห์ที่สมัครเป็นสมาชิกหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายของบริษัทขายตรงนั้น ถือเป็นสิทธิของสามีหรือผู้ปกครองตามศาสนบัญญัติในการห้ามปรามมุสลิมะห์ที่เป็นภรรยาหรืออยู่ใต้ปกครองมิให้กระทำการดังกล่าวได้


อาศิส พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี


ที่มา: www.skthai.org

อัพเดทล่าสุด