ปอเนาะคืนคนดีสู่สังคม ปอเนาะสร้างคนดีที่ศรีบอหยา ใกล้เสร็จแล้ว


ปอเนาะคืนคนดีสู่สังคม ปอเนาะสร้างคนดีที่ศรีบอหยา ใกล้เสร็จแล้ว

                ด.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ประธานคณะอนุกรรมการแก้ปัญหายาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยจึงถึงความคืนหน้าของโครงการของปอเนาะศรีบอหยา หรือศูนย์พัฒนาคนดีคืนสู่สังคม ซึ่งเป็นสถานที่ๆ จะนำเยาวชนมุสลิมกลุ่มเสี่ยงกับยาเสพติดมาบำบัด หรือเรียนรู้หลักการอิสลาม โดยใช้หลักการศาสนา และใช้อัล-กุรอ่าน ในการบำบัดจากการเสพยาเสพติด โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัด ผู้รู้ทางศาสนามาร่วมกันดูแล โดยโครงการนี้เป็นโครงการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมมุสลิมที่มีปัญหาเกี่ยวกับเยาวชนมุสลิมที่ติดยาเสพติดจำนวนมาก

ปอเนาะคืนคนดีสู่สังคม ปอเนาะสร้างคนดีที่ศรีบอหยา ใกล้เสร็จแล้ว

               ด.ต.ดร.โกมล  กล่าวว่า...”ขณะนี้ในส่วนของอาคารสถานที่ก่อสร้างมีความคืบหน้าและแล้วเสร็จไปแล้วประมาณ 80% มีการก่อสร้าง อาคารนอนที่ 1 อาคารนอนที่ 2 ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนห้องพักครูจำนวน 4 ห้อง ราคารวม 9,600,000 บาท กำลังเตรียมความพร้อมที่จะส่งมอบงาน ส่วนอาคารที่ 3 ซึ่งเป็นอาคารเรียนพร้อมใช้ในการละหมาดชั่วคราวนั้น ผู้รับเหมาคิดค่าก่อสร้างประมาณ 2,800,000 บาท และในอนาคตอาคารนี้สามารถเปลี่ยนหรือดัดแปลงเป็นเรือนนอนอาคารสองชั้น เพราะได้ออกแบบมาเป็นฐานสองชั้นแล้ว ส่วนอาคารที่ 4 เป็นห้องน้ำมีรวมทั้งหมด 12 ห้อง เพื่อใช้ในด้านสุขอนามัย และพร้อมกับทำการก่ออิฐทำเป็นบ่อน้ำรวมไว้อาบน้ำและอาบน้ำละหมาดอีก 12 ห้องโดยสามารถอาบน้ำได้ ที่รวมราคาประมาณ 700,000 บ. และสำหรับอาคารที่ 5 เป็นอาคารโรงครัวและเป็นอาคารสุดท้ายในโครงการนี้และคาดว่าจะทำการเปิดประมาณเดือนมกราคม 2559 “ดต.ดร.โกมล  กล่าว.


ปอเนาะคืนคนดีสู่สังคม ปอเนาะสร้างคนดีที่ศรีบอหยา ใกล้เสร็จแล้ว

๐สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์

อัพเดทล่าสุด