ผู้นำเชเชน ประกาศแจกอาหารละศีลอด-ซุโฮร แก่ผู้อพยพซีเรีย


มาแรงรอบสัปดาห์